Overenie veku Pornografia Francúzsko

Dánsko

Dánsko bolo prvou európskou krajinou, v ktorej bolo vytváranie, distribúcia a spotreba tvrdej pornografie legálne. Nie je prekvapením, že na to, aby sa otázky ochrany dieťaťa v súvislosti s pornografiou brali vážne, bolo potrebné značné úsilie aktivistov občianskej spoločnosti.

V decembri 2020 dánsky poslanec predložil návrh politiky na zabezpečenie lepšej digitálnej ochrany detí. Tento dokument zahŕňal aj online pornografiu, ale návrh nezískal dostatok hlasov.

Organizátori kampane z mimovládnej organizácie MediaHealth teraz odrádzajú od toho, aby v spolupráci s výskumníkmi z Aalborgskej univerzity kvantifikovali vplyv používania pornografie dánskou mládežou. Problémový štatistický vrh bude čoskoro publikovaný. Napríklad 17% mladých žien zažilo škrtenie počas sexu. Štúdia tiež zistila, že 25% chlapcov má pocit, že sú závislí na pornografii.

Nové nástroje na ochranu detí

Začiatkom septembra 2021 vedúci predstavitelia vlády, sociálnodemokratická strana, vymenovali poslankyňu Birgitte Vindovú, ktorá sa ujme vedenia v oblasti ochrany detí a mládeže pred poškodením online pornografiou. Medzi potenciálne nástroje, ktoré sa skúmajú, patria opatrenia na overovanie veku a opatrenia na zabezpečenie veku.

15. septembra 2021 sa v dánskom parlamente uskutočnilo oficiálne a verejné vypočutie s cieľom informovať a poučiť poslancov parlamentu. Zamerala sa na účinky, ktoré má online pornografia na deti a mládež. Štyria odborníci predniesli vystúpenia poslancom z piatich alebo šiestich strán. Zdôraznili potrebu politiky a regulácie. Všetci prítomní poslanci plne uznali, že ide o problém, s ktorým sa treba zaoberať. Dali „prísľub“, že začnú proces lepšej ochrany detí.

Tento proces má teraz potenciál začať s vývojom overovania veku v Dánsku. Opatrenia a politiky ostatných krajín sa budú skúmať.

Dánska verejnosť začína tejto problematike venovať pozornosť. Nedávne úsilie aktivistov získalo mimoriadne dobrú tlač a mediálne pokrytie.

Medzi potenciálne blokády ďalšieho pokroku patria obavy o otázky ochrany osobných údajov a všeobecná nedôvera v možnosť regulácie internetu a technologického priemyslu. Prekážkou bude aj dánska tradícia liberalizmu a sexuálnej širokospektrálnosti.

Tlač priateľské, PDF a e-mail