Zdravotné upozornenie

Žiadna rada

Toto vyhlásenie je zrieknutie sa lekárskej zodpovednosti za Nadáciu odmien. Táto webová stránka obsahuje všeobecné informácie o zdravotných ťažkostiach a liečbe. Informácie nie sú poradenstvo a nemali by byť považované za také.

Obmedzenie záruk

Lekárske informácie na tejto webovej stránke sú poskytované "ako je" bez akýchkoľvek vyhlásení alebo záruk, výslovných alebo implikovaných. Nadácia odmien neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky vo vzťahu k lekárskym informáciám na tejto webovej stránke.

Bez toho, aby bola dotknutá všeobecnosť predchádzajúceho odseku, Nadácia odmien nezaručuje, že:

• lekárske informácie na tejto webovej stránke budú neustále k dispozícii alebo vôbec dostupné; alebo
• lekárske informácie na tejto webovej stránke sú úplné, pravdivé, presné, aktuálne alebo nezavádzajúce.

Odborná pomoc

Nesmiete sa spoliehať na informácie na tejto webovej stránke ako alternatíva k lekárskym odporúčaniam od vášho lekára alebo iného profesionálneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Ak máte akékoľvek konkrétne otázky týkajúce sa akejkoľvek medicíny, obráťte sa na svojho lekára alebo iného odborného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Ak si myslíte, že trpíte akýmkoľvek zdravotným stavom, mali by ste okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

Nikdy by ste nemali zdržiavať vyhľadávanie lekárskej pomoci, ignorovať lekárske rady alebo prerušiť lekársku liečbu kvôli informáciám na tejto webovej stránke.

Zodpovednosť

Nič v tomto zrieknutí sa zodpovednosti za zdravotnú starostlivosť neobmedzí žiadnu z našich záväzkov akýmkoľvek spôsobom, ktoré nie je povolené podľa platných zákonov, ani nevylučuje žiadnu z našich záväzkov, ktoré nemožno vylúčiť podľa platných zákonov.

Úver

Tento dokument bol vytvorený pomocou šablóny kontraktológie dostupnej na http://www.freenetlaw.com.

Tlač priateľské, PDF a e-mail