Výskumné služby nadácie pre odmeny

Výskumné služby

Nadácia odmien je schopná ponúkať profesionálne výskumné služby klientom v rôznych špecializovaných oblastiach. Náš tím je veľmi odborníkom v oblasti znižovania poškodenia pornografie na internete. Ponúkame služby v oblasti ...

  • Vývoj vnútroštátnej politiky
  • Vzdelávacie stratégie
  • Kampane na zvyšovanie povedomia verejnosti

Zhromaždili sme masívnu zbierku výskumných materiálov na ...

  • Pornografia sa používa po celom svete
  • Teenageri a pornografia
  • Neurónová pornografia
  • Obnovenie závislosti pornografie

Máme firemné alebo individuálne členstvo v:

  • Národná organizácia pre liečbu zneužívajúcich (NOTA)
  • Spoločnosť na podporu sexuálneho zdravia (SASH)
  • Medzinárodná spoločnosť pre štúdium behaviorálnej závislosti (ISSBA)

Prosím Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vrátenia tovaru, kontaktuj nás ak by ste chceli prediskutovať, ako vám môžeme pomôcť.

Nadácia odmien neposkytuje terapiu.

Tlač priateľské, PDF a e-mail