Výskumné služby nadácie pre odmeny

Výskumné služby

Nadácia Reward Foundation je schopná ponúknuť profesionálne výskumné služby klientom v mnohých špecializovaných oblastiach. Náš tím je vysoko odborníkom v oblasti znižovania škôd spôsobených internetovou pornografiou. Môžeme ponúknuť služby v…

  • Vývoj vnútroštátnej politiky
  • Vzdelávacie stratégie
  • Kampane na zvyšovanie povedomia verejnosti

Zhromaždili sme obrovskú zbierku výskumných materiálov o ...

  • Pornografia sa používa po celom svete
  • Teenageri a pornografia
  • Neurónová pornografia
  • Obnovenie závislosti pornografie

Máme firemné alebo individuálne členstvo v:

  • Národná organizácia pre liečbu zneužívajúcich (NOTA)
  • Spoločnosť na podporu sexuálneho zdravia (SASH)
  • Medzinárodná spoločnosť pre štúdium behaviorálnej závislosti (ISSBA)

Prosím KONTAKTUJTE NÁS ak by ste chceli prediskutovať, ako vám môžeme pomôcť.

 

Nadácia odmien neposkytuje terapiu.

Tlač priateľské, PDF a e-mail