Služby pre školy TRF v prednáške

Bezplatné plány školských hodín

Ako priekopnícka charitatívna organizácia v oblasti sexuálnej a vzťahovej výchovy ponúkame školám bezplatné lekcie založené na dôkazoch. Najnovšie výskumy o účinkoch pornografie na deti a mladých dospelých využívame v našich interaktívnych lekciách pre žiakov vo veku od 11 do 18 rokov v rámci osnov PSHE/SRE. Žiakom poskytujeme materiály primerané veku, ktoré im pomôžu orientovať sa v dnešnom online prostredí. Uvedomením si zdravotných, právnych a vzťahových dôsledkov prejedania sa na internetovú pornografiu sa môžu vyhnúť tomu, aby sa ňou chytili, alebo vyhľadať pomoc, ak áno. Taktiež umožňujeme rodičom, aby sa doma porozprávali so svojimi deťmi o tejto zložitej téme. Naše vlastné rozhovory zaznamenané s lekárskymi a právnymi odborníkmi a zotavujúcimi sa používateľmi robia lekcie reálnejšími. Ukazujeme nástroje a podporu pre rodičov a učiteľov. Materiály sú vhodné aj pre školy založené na viere.

Nadácia odmien neposkytuje terapiu.

Tlač priateľské, PDF a e-mail