vek súhlasného dotazovania ženy

Vek súhlasu

Jednou z najväčších výziev pre kohokoľvek v súčasnosti je porozumenie pojmu súhlas v sexuálnom kontexte. Rodičia, školy, mladí ľudia a právne úrady dnes musia pomáhať dospievajúcim bezpečne sa pohybovať v zóne súmraku vo veku od 16 do 18 rokov. V tejto zóne je legálne sexovať, ale nezdieľať nahé fotografie. Vďaka internetovej technológii je vytváranie a prenos snímok sexuálne vzrušujúcich dostupný pre kohokoľvek, kto má smartphone, vrátane každého dieťaťa. Sexuálny zločin je hore 53% od roku 2006-7 podľa údajov škótskej vlády za roky 2015-16. Tento obrovský nárast sa zhoduje aj s príchodom lepšieho prístupu na internet. 

Právne predpisy o sexuálnych trestných činoch v roku 2005 Anglicko a Wales a Škótsko považuje mladú osobu za "dieťa", ktorá potrebuje ochranu, až do veku 18 rokov.

Avšak vek súhlasu na pohlavný styk je 16 rokov. Mnoho dospievajúcich si neuvedomuje, že napriek tomu, že majú viac ako vek súhlasu so sexom, nie sú zo zákona dovolené robiť erotické selfies a posielať ich až do veku 18. Vlastníctvo fotografií detí bez súhlasu je nezákonné. Dieťa pod 13 nemá za žiadnych okolností právnu spôsobilosť súhlasiť s akoukoľvek formou sexuálnej aktivity.

Zákon v tejto oblasti bol určený predovšetkým pre dospelých mužov a malý podiel žien so záujmom o starostlivosť o deti, s ktorými mali v úmysle mať sexuálny kontakt alebo ktoré sa snažia zapojiť deti do prostitúcie alebo pornografie. zákon v Anglicku a vo Walese uvádza: „Deti zapojené do prostitúcie sú predovšetkým obeťami zneužívania a ľudia, ktorí ich zneužívajú, zneužívajú deti.“

Teraz prísna interpretácia "dieťaťa" znamená, že dospievajúci, ktorí skúmajú sexuálnu zvedavosť s pomocou nových technológií, môžu byť obvinení zo závažného sexuálneho deliktu.

Samozrejme, prokurátori dbajú na to, aby sa pozrel na všetky okolnosti a označil len prípad na stíhanie, ak je to vo verejnom záujme.
Budú zohľadňovať také faktory, ako je vekový rozdiel medzi stranami, paritná situácia medzi stranami v súvislosti so sexuálnym, fyzickým, emocionálnym a vzdelávacím rozvojom a povaha ich vzťahu.

V spoločnosti 2014 v Anglicku bola školačka vyšetrovaná po tom, ako poslala svoju priateľku bez fotky. Neskôr dostal opatrnosť, keď postúpil obraz svojim priateľom, keď on a dievča prestali byť pár. Nový zákon, Zneužívajúce správanie a sexuálna škodlivosť zákon,  sa zaoberá „pomstou porno“, tj prenosom sexuálnych obrázkov bez povolenia. Pozri samostatnú stránku na pomsta porna na ňom.

Tu ide o absenciu alebo porušenie súhlasu. Prístup k takejto činnosti sa zdá byť prijatý aj prokuratúrou a políciou v Spojenom kráľovstve.

Toto je všeobecná príručka k právu a nepredstavuje právne poradenstvo.

Čo je súhlas v zákone? >>

Tlač priateľské, PDF a e-mail